Saateks

Kui poleks põhiseadust, poleks nii head Eestit, nagu meil on. Eestit kui vaba riiki, mõistagi. Riiki, mille eesmärk on vabadus ja õiglus, rahu ja heaolu, eesti kultuuri, keele ja rahva püsimine üle aegade.  

Vabadus tähendab vastutust ja õiglus lakkamatut vaidlust. Kas jõukalt võtta ja vaesele anda on õiglane? Sõltub see õiglus töökusest, andest või õnnest? Üks juht ja ainus tõde on seal, kus vabadust ei ole. Ja seal pole ka tõelist vastutust. Vastutus on raske kanda. Vabadus järelikult samuti.

Vaieldamatult sõidaks ka põhiseaduseta keegi rallit. Võibolla isegi väga hästi. Ainult et millise lipu all?

Kindlasti oleks neid, kes viljeleksid maailmatasemel geeni- ja kosmoseteadust, majandust, põllumajandust, laulaks ja luuletaks… Aga mis keeles või missuguse rahva hüvanguks?

Põhiseadus hoiab Eestit ja siinseid inimesi. Vaidleme omavahel – nojah. Aga see ongi vabadus! Kas valida president otse, mis siis, et tal riigi juhtimise õigust pole? Kas Riigikogu enamus võib vähemusele liiga teha? Kas kohus peab juhinduma seadusest või avalikust arvamusest? Kas internet on kahtlane või tänapäevaelu osa?

Kas talume oma vabaduse tagatist – alatist vaidlust ja ettearvamatust, või paneks pigem puuga pähe, lõikaks saega läbi metsa ega mõtleks enne üheksa korda? Ja ei räägikski muudest, demokraatiale omastest vaidlemise vormidest või mis peamine – rahulikust, ligimest austavast suhtumisest teistsugusesse arvamusse, religiooni, emakeelde, sättumusse.

Mõistagi võib vaielda ka selle üle, missugune peaks olema üks põhiseadus. Kas põhiseadus peaks sõltuma muutuvast elust, olema detailne ja muudkui muutuma, või pigem vastupidi: olema mitte just kivisse raiutud, ent siiski seisma stoilises rahus kindla vundamendina ühiskonna tormihetkedel? Kas põhiseadus kuulub juristidele või rahvale?

Seni on praegune põhiseadus oma selguses ja lihtsuses saanud rahva omaks, vaigistanud ohtlikud tormid, teeninud õigluse ja headuse mõõdupuuna.
Rõõmustagem kõik koos põhiseaduse sajandal sünnipäeval!  

Ülle Madise 
Eesti Vabariigi õiguskantsler
6. veebruar 2020

Foto: Janar Filippov, Õiguskantsleri Kantselei